Üyelerimiz

 

guvenbakirezer
Güven Bakırezer (Doç. Dr.)

Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 1989.
Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, 1992.
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü, 2001.
Çalışma Alanları: Siyaset felsefesi.
CV:   Türkçe  /   English
Email: guvenbakirezer@kocaelidayanisma.org

 

 

 

 

Prof. Dr. Ümit Biçer
Ümit Biçer (Prof. Dr.)

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1985.
Tıpta Uzmanlık: Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, 1993.
Çalışma Alanları: İnsan hakları, çocuk hakları, adli psikiyatri, adli antropoloji.
CV:   Türkçe  /  English
Email: umitbicer@kocaelidayanisma.org 

 

 

 

 

 

Dr. Ruhi Demiray
Ruhi Demiray (Dr.)

Lisans: Ankara Üniversitesi, S.B.F., Uluslararası İlişkiler, 2000.
Yüksek Lisans: ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2003.
Doktora: ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2010.
Çalışma Alanları: Politik Felsefe: hukuk ve devlet felsefesi, insan haklar fikri, ahlak öğretileri, politikada dinselliğin yeri ve sekülarizm, Kant’ın pratik felsefesi.
CV:   Türkçe  /   English
Email: ruhidemiray@kocaelidayanisma.org 

 

 

 

 

Doç. Dr. Yücel Demirer
Yücel Demirer (Doç. Dr.)
Lisans: Ankara Üniversitesi, S.B.F., Kamu Yönetimi, 1986.
Yüksek Lisans:
– İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi, 1989.
– Fisk Üniversitesi, Sosyoloji, 1997.
Doktora: Ohio State Üniversitesi, Siyaset Bilimi, 2004.
Çalışma Alanları: Siyasal kültür, simgesel siyaset ve dinin siyasal boyutları.
CV:   Türkçe  /   English
Email: yuceldemirer@kocaelidayanisma.org

 

 

 

Prof. Dr. Veli Deniz
Veli Deniz (Prof. Dr.)

Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Mühendisliği, 1974.
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Mühendisliği, 1976.
Doktora:  Hacettepe Üniversitesi, Kimya  Bölümü, 1983.
Çalışma Alanları: Süreç Güvenliği Yönetimi, Plastik Teknolojisi, Kauçuk ve Lastik Teknolojisi, Yeşil Kimya ve Yeşil Mühendislik, Mühendislik Eğitimi,Yönetim Sistemleri (Kalite, Enerji, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği), İleri Kalite Teknikleri, Toplumsal Sorumluluk Projeleri (TSP).
CV:   Türkçe  /  English
Email: velideniz@kocaelidayanisma.org

 

 

Zelal Ekinci (Prof. Dr.)
Zelal Ekinci (Prof. Dr.)

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1983.
Tıpta Uzmanlık: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1990.
Tıpta Yandal Uzmanlıkları:
1.
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, 1994.
2. Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, 2011.
Çalışma Alanları: Pediatrik hipertansiyon, nefrotik sendrom, otoinflamatuar hastalıklar, erken başlangıçlı SLE tedavisi.
CV:   Türkçe  /  English
Email: 
zelalekinci@kocaelidayanisma.org

 

Cengiz Erçin (Prof. Dr.)
Cengiz Erçin (Prof. Dr.)

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1984.
Tıpta Uzmanlık: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji, 1993.
Çalışma Alanları: Hematopatoloji, nöropatoloji, meme patolojisi.
CV:   Türkçe  /  English
Email: cengizercin@kocaelidayanisma.org

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Nilay Etiler
Nilay Etiler (Prof. Dr.)

Lisans: Akdeniz Üniversitesi, 1992.
Uzmanlık: Akdeniz Üniversitesi, 1999.
Çalışma Alanları: Kadın sağlığı, toplumsal cinsiyet ve sağlık, neoliberal politikalar, beslenme ve antropometri.
CV:   Türkçe  /  English
Email: nilayetiler@kocaelidayanisma.org

 

 

 

 

onurhamzaoglu
Onur Hamzaoğlu (Prof. Dr.)

Lisans: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, 1985.
Tıpta Uzmanlık: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Halk Sağlığı, 1991.
Yan Dal Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Epidemiyoloji, 1993.
Çalışma Alanları: Sağlık politikaları, sağlıkta eşitlik, sınıf ve sağlık, sanayinin çevre ve sağlık etkileri, yoksulluk ve sağlık, sağlık ekonomisi, kanser epidemiyolojisi, sağlığın sosyolojisi, demografi.
CV:   Türkçe   /   English
Email: onurhamzaoglu@kocaelidayanisma.org

 

 

 

 

Dr. Hülya Kendir
Hülya Kendir (Dr.)

Lisans: ODTÜ, Kamu Yönetimi, 1993.
Yüksek lisans: Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2000.
Doktora: Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2007.
Çalışma Alanları: Küreselleşme ve devletin dönüşümü, kamu politikaları, yerel ve bölgesel politikalar, sivil toplum örgütleri ve toplumsal hareketler.
CV:   Türkçe  /  English
Email: hulyakendir@kocaelidayanisma.org

 

 

 

 

deryakeskin
Derya Keskin Demirer (Dr.)

Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 1990.
Yüksek lisans: Ohio State Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri, 2003.
Doktora: Marmara Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2011.
Çalışma Alanları: Eğitim, sosyal politika, göç, toplumsal cinsiyet ve kadın emeği.
CV:   Türkçe  /  English
Email: deryakeskin@kocaelidayanisma.org

 

 

 

 

raufkesici
Mehmet Rauf Kesici (Doç. Dr.)

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 2001.
Yüksek Lisans: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 2004.
Doktora: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası, 2008.
Çalışma Alanları: Emek piyasaları, istihdam ve işsizlik, göç ve göçmen işçiler, emek piyasalarında ayrımcılık, kadın emeği ve çalışma, endüstri ilişkileri ve sendikalar.
CV:   Türkçe  /  English
Email: mehmetrauf@kocaelidayanisma.org

 

 

Doç. Dr. Hakan Koçak
Hakan Koçak (Doç. Dr.)

Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji, 1996.
Yüksek lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji, 2000.
Doktora: Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi, 2009.
Çalışma Alanları: Emek tarihi, çalışma sosyolojisi, Türkiye’de sendikal hareketler.
CV:    Türkçe  /  English
Email: hakankocak@kocaelidayanisma.org

 

 

 

 

gulkoksal
Gül Köksal (Doç. Dr.)

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 1993.
Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı, 1996.
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı, 2005.
Çalışma Alanları: Kültürel varlıklar, endüstri mirası, kırsal miras, koruma-restorasyon, mimarlık ve ekonomi-ekoloji-sosyo politik arasındaki ilişkiler, kent hakkı ve mücadelesi/dayanışmalar, başka mimarlık teori ve pratikleri, mimarlık yayıncılığı.
CV:   Türkçe  / English
Email: tgulkoksal@kocaelidayanisma.org

 

 

kuvvetlordoglu
Kuvvet Lordoğlu (Prof. Dr.)

 Lisans: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 1973.
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Ensitüsü, 1974.
Doktora: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 1982.
Çalışma Alanları: Yabancı kaçak göçmenlerin iş piyasaları üzerindeki etkileri, Türk işgücü piyasalarının gelişimi, çalışma İktisadı, yeni tekniklerin emek üzerindeki etkileri, sınıf hareketlerinin yorumlanması, sendikal hareketin yeni sorunları, sağlıkta dönüşümün toplumsal algılanışındaki değişmeler.
CV:   Türkçe  / English
Email: kuvvetlordoglu@kocaelidayanisma.org

 

 

 

Özlem Özkan (Doç. Dr.)
Lisans: Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hemşirelik Yüksekokulu, 1989.
Yüksek lisans: Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Bilim Uzmanı, 1994.
Doktora: GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Doktoru, 2001.
Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Doktoru, 2005.
Çalışma Alanları: Sağlık politikaları, işçi sağlığı ve güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği hemşireliği, evde bakım, sınıf ve sağlık, sağlık emek göçü, hemşire emeği.
CV:   Türkçe  /  English

 

 

aynurozugurlu
Aynur Özuğurlu (Doç. Dr.)

 

 

 

 

Araş. Gör. Adem Yeşilyurt
Adem Yeşilyurt (PhD Candidate)

Lisans: ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2010.
Yüksek Lisans: ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2014.
Doktora: ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (devam ediyor)
Çalışma Alanları: Emek süreci, gündelik hayat kuramları, medyanın ekonomi politiği, gazetecilik.
CV:  Türkçe  /  English
Email: ademyesilyurt@kocaelidayanisma.org