ATÖLYELER/TARTIŞMALAR

İçinden geçiyor olduğumuz dönem, yaşıyor olduğumuz dönüşümlerin nedeni mi sonucu mu olduğu sorusundan bağımsız bir biçimde Covid-19 Pandemisi tarafından karakterize edilmektedir. Atölye, Pandeminin belirleyici olduğu koşullarda, siyaset, hukuk ve devlet alanlarında yaşanılan dönüşümleri projeksiyona alacaktır. Özellikle, dönemsel olarak yükselişte/nüksetmekte olan otoriteryanizm ve aşırı-sağ popülizm değişik versiyon ve veçheleri ile...
COVID-19 Pandemisi, tanımlandığı Ocak 2020’den itibaren istihdam, sosyal güvence, eğitim, sağlık gibi yaşamın tüm alanlarında etkisini yıkıcı bir biçimde sürdürmeye devam ediyor. Kapitalizmin mevcut ekonomi politikaları ve onun biçimlendirdiği sağlık politikaları bu haliyle devam ettiği sürece, pandeminin “yıkıcı ve yok edici” etkisi devam edecek. COVID-19 Pandemisinin üzerinden yaklaşık dokuz ay...
KODA Feminist Tartışma Dizisi (6 Kasım-12 Aralık 2020) KÜRESEL SALGIN GÜNLERİNDE KADINLAR, LBGTİ+’LAR VE FEMİNİST GELECEK TAHAYYÜLLERİ Kolaylaştırıcı: Aynur Özuğurlu Feminist hareket özellikle son 10 yıldır dünyanın her yerinde sömürüye, kürtaj karşıtlığına, cinsel şiddete, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tırmandıran siyasi iktidarlara ve eğilimlere karşı sokaklara dökülerek değişim talep ediyor. Farklı ezilmişlik ve...
Atölye Adı: Anıtlar Tarihin Aynası mıdır? Atölye Yürütücüsü: Aylin Tekiner Atölye İçeriği: Toplumların kurucu ilkelerini görünür kılarak sınırlarını oluşturmada başvurdukları temel araçlardan olan anıtlar şimdi yöneten ve şimdi itaat eden kuşaklardan sonra da varlığını sürdürecek bir iktidar düzenini simgelerler. Anıt iktidarın alametifarikası ya da mührü gibidir ve egemenin sözünü...
Atölye Koordinatörü: Ömer Furkan ÖZDEMİR Atölye Yürütücüleri : Aslı ODMAN, Ahmet GİRE, Aynur ÖZUĞURLU, Baran GÜRSEL, Kuvvet LORDOĞLU, Mahmut Hakan KOÇAK, Mehmet Rauf KESİCİ, Murat ÖZVERİ, Nail DERTLİ, Onur Can TAŞTAN, Ömer Furkan ÖZDEMİR Atölye İçeriği: Neo-liberalizmle birlikte çalışma ilişkilerinde işçi sınıfı aleyhine yaşanan dönüşümün sonuçlarına tanıklık ederken covid19 pandemisiyle birlikte...