KÜRESEL SALGIN GÜNLERİNDE KADINLAR, LBGTİ+’LAR VE FEMİNİST GELECEK TAHAYYÜLLERİ

99

KODA Tartışma Dizisi

KÜRESEL SALGIN GÜNLERİNDE KADINLAR, LBGTİ+’LAR VE FEMİNİST GELECEK TAHAYYÜLLERİ (6 Kasım-11 Aralık 2020)

Kolaylaştırıcı: Aynur Özuğurlu

Feminist hareket özellikle son 10 yıldır dünyanın her yerinde sömürüye, kürtaj karşıtlığına, cinsel şiddete, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tırmandıran siyasi iktidarlara ve eğilimlere karşı sokaklara dökülerek değişim talep ediyor. Farklı ezilmişlik ve tahakküm biçimleriyle somut bağlar da kuran bu değişim talebi, Kovid-19 krizi altında her zamankinden daha da güncel ve görünür hale geldi. Bunun önemli bir nedeni, şüphesiz, Kovid-19 pandemisinin emeğin toplumsal yeniden üretiminin, yani yeni nesillerin yetiştirilmesini ve insani ihtiyaçlarımızın karşılanmasını sağlayan işlerin benzersiz krizine dönüşmesi; bu üretimin ataerkil kapitalizm altında örgütlenme biçiminin güvenilmezliğini ve ölümcüllüğünü gözler önüne sermesi oldu. İkincisi ve asıl nedeni, tam da bu nedenle, salgından korunabilmek, basitçe hayatta kalabilmek, emeğin yeniden üretiminin dayandığı muazzam sınıfsal eşitsizliklere, cinsiyetçi, ırkçı tahakküm biçimlerine direnmeyi gerektirdi.

Tartışma dizimiz küresel salgının yarattığı koşullar ve yeni olasılıklar altında insani ihtiyaçlarımızın üretimi ve tedariki sorununu feminist ekonomi-politiğin ve mücadelenin bir konusu olarak ele almayı amaçlıyor. Bu tartışma bir yandan, emeğin toplumsal yeniden üretimi sorununda feminizmin köklü ve zengin birikimine yeniden başvuran ve bu birikimi güncelleştiren sorgulamaları, bir yandan da ihtiyaçlarımızla ilişkimizi radikalleştiren yeni ufuklara ilişkin feminist öngörüleri içermeyi deniyor.

 1. Hafta: “Kapitalizm ve ataerkinin kesişiminde kadın emeği” – Praksis Dergisi, Kadın Emeği Özel Sayısı
 • Melda Yaman, Ecehan Balta
 1. Hafta: Ücretli Çalışma Yaşamında Ayrımcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele
 • Emel Memiş, Yıldız Tar, Nuran Gülenç
 1. Hafta: Sınıf Mücadelesine Feminist Bakış, Queer Hareket ve Marksizm
 • Burcu Saka, Ecehan Balta, Remzi Altunpolat
 1. Hafta: Emeğin ve Doğanın Feminist Tahayyülü: (sağlık, kent, gıda haklarından uluslararası kadın grevlerine yeniden üretim mücadeleleri)
 • Özlem Özkan, Kadın Savunması Ağı
 1. Hafta: İstanbul Sözleşmesi Yaşatır: Üreme Hakları, Cinsel Haklar ve Eril Şiddet
 • Meriç Eyüboğlu, Ayşe Dayı, Aylime Aslı Demir
 1. Hafta: Cinsiyetlendirilmiş Devlet Şiddeti, Kadınların Barış Mücadeleleri
 • Funda Hülagü, Handan Çağlayan