3. Siyasal Psikoloji Konferansı

Bu yıl 11-12 Mayıs’ta Ankara – Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirilecek olan 3. Siyasal Psikoloji Konferansı’nın çağrısı ve konferans programı aşağıdadır. Bekliyoruz.

 

“Toplumun varlığı ya da yokluğunun/toplum olmanın imkânının giderek daha fazla tartışıldığı bir dönemdeyiz. Buna uygun biçimde ütopyaları yeniden düşünmek, bir yandan bugüne dair yer yer örtük bir arzuyu, diğer yandan geleceğe dair bir vaadi taşıyabildiği için çok anlamlı. Siyasal Psikoloji Konferansı’nda “ütopyasız politika mümkün müdür?” sorusundan yola çıkarak topluma dair kolektif arzuları, “Yeni Türkiye” gibi politik fantezileri, toplumsal ortak paydaya dair hayalleri ve özlemleri tartışıyoruz. Kocaeli Üniversitesi’nin değişik bölümlerinden bir grup akademisyenin inisiyatifiyle başlayan ve her yıl bir başka üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşen Siyasal Psikoloji Çalıştayları’nın ilki 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde, ikincisi 2015’te Akdeniz Üniversitesi’nde yapıldı. Etkinliğin üçüncüsü konferans olarak, Mülkiyeliler Birliği’nin katkılarıyla 11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşiyor.”