12. Karaburun Bilim Kongresi başlıyor (6-10 Eylül 2017)

Düzenleyicileri arasında Kocaeli Dayanışma Akademisi üyelerinin de bulunduğu 12. Karaburun Bilim Kongresi 6 Eylül’de başlıyor. KODA olarak “Tasfiye Olan Ne? Kalan Ne? Dünyada ve Türkiye’de Üniversiteler ve Alternatifleri”: Akademide Çöküşe Karşı Umut ve Somut Ütopyalar” başlığıyla gerçekleştireceğimiz oturum programı şöyledir;

8 Eylül, Cuma

10.00 A6 Oturumu

“Tasfiye Olan Ne? Kalan Ne? Dünyada ve Türkiye’de Üniversiteler ve Alternatifleri”: Akademide Çöküşe Karşı Umut ve Somut Ütopyalar”
Oturum Başkanı: Aynur Özuğurlu

Derya Keskin – Üniversite, Nereden Nereye…
Ömer Furkan Özdemir – Piyasa ve Faşizmin Cenderesinde 2017 Türkiye’sinde Üniversite: Tasfiyelerden Sonra “İçerde Kalanlar”
Hakan Koçak – Akademi İşçi Sınıfıyla Buluşunca: Akademisyenleri Hizaya Getirme Aracı Olarak Anti-Komünizm
Aynur Özuğurlu – Akademik Kimlik ve Akademik Özgürlük Mitleri ya da “Yettiniz Gari!”

Ayrıca “Sokağın Bilgisi: Dayanışma Akademileri” oturumunda da Kocaeli Dayanışma Akademisi deneyimi üzerine çerçeve bir sunuş yapılacaktır;

16.00 A8 Oturumu

Sokağın Bilgisi: DayanışmaAkademileri
Oturum Başkanları ve Çerçeve Sunuş – L. Işıl Ünal ve Seçkin Özsoy: Akademinin Bir Müşterek Olarak (Yeniden) İnşa Sorunu

Ahmet Kerim Gültekin – Dersim Dayanışma Akademisi Deneyimi Üzerine Düşünceler
Lülüfer Körükmez – İzmir Dayanışma Akademisi
Emre Tansu Keten ve Filiz Arıöz – İstanbul Dayanışma Akademisi
Nuray Türkmen – Ankara Dayanışma Akademisi
Z. Gizem Sayın ve Günizi Kartal – Kampüssüzler
Adem Yeşilyurt – Kocaeli Dayanışma Akademisi
Meral Gürbüz – Eskişehir Okulu

 

Ayrıntılı program için;

http://www.kongrekaraburun.org/images/2017/KBK2017_BilimselProgram.pdf