Konferans Duyurusu: “Üniversitenin Ötesinde: Eleştirel, Özgürleştirici ve Dayanışmacı Arayışlar” (30-31 Mart 2018)

Kocaeli Dayanışma Akademisi Konferansı

ÜNİVERSİTENİN ÖTESİNDE

Eleştirel, Özgürleştirici ve Dayanışmacı Arayışlar

30-31 Mart 2018, Kocaeli

 

Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), bilimsel üretim ve öğrenme pratiklerini, kapitalizmin ve otoriter rejimin hegemonyası altındaki mevcut Türkiye üniversite sisteminin dışında yaşama geçirme çabası içindedir. Bunun için kurguladığı “Hayat Bilgisi Okulu” projesinin henüz başlangıcında, dünyadaki ve Türkiye’deki özgün deneyimlerden faydalanmak arzusunu taşımaktadır. Bu doğrultuda 30-31 Mart 2018 tarihlerinde İzmit, Kocaeli’de Üniversitenin Ötesinde: Eleştirel, Özgürleştirici ve Dayanışmacı Arayışlar başlıklı bir konferans düzenlemeyi planlamaktadır. Konferansın, bilgiyi kamusal kullanıma açık ve insanlığın ortak varlığı kabul eden bir bilim anlayışından hareketle, bilimsel etkinliği ve birlikte öğrenmeyi özgürleşme ve dayanışma pratikleri olarak ele alması amaçlanmakta ve bunun için ortak düşünme ve tartışma kanalları yaratması öngörülmektedir.

 

Konferansın ilk gününde, önce mevcut yüksek öğretim sistemine ilişkin sorunlar tartışılacak, sonra dünyadan ve Türkiye’den özgün deneyimlerin paylaşıldığı oturumlara geçilecektir. Konferansın ikinci günü ise metodolojik ve pedagojik sorgulamalara ayrılan oturumların ardından, yeni bir akademik inşa ve araştırma gündeminin tartışılacağı bir forum ile sona erecektir. Forumun, KODA’nın ve onun “Hayat Bilgisi Okulunun” yolculuğuna ışık tutabilecek somut önerileri de ortaya çıkarması beklenmektedir. Konferansın ayrıntılı programı yakında paylaşılacaktır.

 

 

 

 

Kocaeli Academy for Solidarity Conference

BEYOND UNIVERSITY

Critical, Emancipatory and Solidarist Endeavors

30-31 March 2018, Kocaeli

The Kocaeli Academy for Solidarity (KODA) seeks to pursue the practices of scientific production and learning outside the current university system that has been under the increasing hegemony of capitalism and the authoritarian regime in Turkey. In the initial phase of its new project called “The School of Life”, KODA members wish to learn from the unique experiences of academics and other people both in Turkey and in other parts of the world. With this in mind, it is organizing a conference titled Beyond University: Critical, Emancipatory and Solidarist Endeavors, which is to be held on 30 and 31 March 2018 in İzmit, Kocaeli. By considering knowledge as the common value of humanity that should be free for public use, the organizers intend this conference to deal with scientific inquiry and collaborative learning as practices of emancipation and solidarity and to create channels for collective thinking and discussion in order to achieve these goals.

 

The first day of the conference will be devoted to the discussion of problems in the current higher education system, followed by sharing stories of unique experiences from around the world and Turkey. The second day of the conference will have sessions on methodological and pedagogical inquiries and will conclude with a forum where the discussion will focus on the building of a new academia and research agenda. The forum is expected to be an occasion for the emergence of some concrete suggestions that will help to map the future journey of KODA and its “School of Life.” The detailed program of the conference will be announced shortly.