Hayat Bilgisi Okulu 2018-2019 Güz Dönemi

KODA-ÜNİVDER ortaklığında yürütülen Hayat Bilgisi Okulu’nun 2018-2019 Güz Dönemi için hazırlanan atölye programı açıklanmıştır.

Programa PDF olarak erişmek için tıklayınız; Hayat Bilgisi Okulu 2018-2019 Güz Dönemi Atölye Programı

 

KODA-ÜNİVDER

Hayat Bilgisi Okulu

2018-2019 Güz Dönemi

 

Feminist Atölye: Birlikte Güçleniyoruz!

Atölye Yürütücüleri: Ezel Ünal & Derya Keskin

Atölye gün ve saati: Her Pazartesi, 18:00-20:00

KODA Hayat Bilgisi Okulu’nun yeni başlayacak döneminde ilk kez açılacak Feminist Atölye, her kesimden kadınlara yönelik, bedenlerimize, kimliğimize, emeğimize ve yaşamlarımıza sahip çıkmak, farklı deneyimlerimizi paylaşmak, paylaştıkça birlikte güçlenmek ve dayanışmak üzere, farklı tartışma ve pratikleri içeren bir atölye olarak tasarlandı. Bununla birlikte, atölyenin içeriğinin tümüyle baştan belirlenmesi yerine, katılımcıların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kısmen zaman içinde oluşması öngörüldü. Bu bağlamda, cinsel sağlıktan eko-kozmetiğe, öz savunmadan yoga’ya oldukça geniş bir yelpazede, uzman misafir katkılarının da yer alacağı bir atölye olarak düşünüldü. İki saatlik atölyenin başlangıç olarak ilk bir saati sunum, tartışma vb. paylaşımlara, son 45 dakikası ise hep birlikte yapılacak yoga vb. aktivitelere ayrıldı. HBO Feminist Atölye, bu ve benzeri konulara ilgi duyan her kadına açıktır, tüm HBO atölyeleri gibi parasızdır ve 15 Ekim 2018’den itibaren kayıtları kabul etmektedir.

 

Güncel Sağlık Tartışmaları

Koordinatör: Nilay Etiler

Amaç
Güncel sağlık konuları, büyük oranda ana akım medyanın yönlendirdiği ve bilimsel temeli olmayan bir biçimde ele alınmaktadır. Dönemin özellikleri olan bilim karşıtlığı, yükselen muhafazakarlık bu tartışmalar üzerine etki etmektedir.

Bu seminerlerin amacı, sağlıkta güncel tartışma konularını eleştirel ve bilimsel bir biçimde ele almaktır.

Seminer Konu Başlıkları

Günün Modası: Sağlıklı Yaşam, Doğal Tedaviler, Organik Gıdalar vb.
Bitkisel Ürünler İlaç Mıdır?
Tıbbın Alternatifi Olur Mu?: Alternatif Sağlık Uygulamaları
Yükselen Aşı Karşıtlığı
Hava kirliliği ve sağlık: Temiz Hava Hakkı Mücadelesi
Check up (Çekap) Nedir? Kimlerde Ne Kadar Gereklidir?

 

Not: Bu seminer dizisi iki haftada bir yapılacaktır.

 

2+1 Yaşam Dairesi:

Tıp, Felsefe, Edebiyat

Koordinatör: Cengiz Erçin

Not: Bu seminer dizisi iki haftada bir yapılacaktır.

 

Bir’le birlikte, Bir’den sonra:

Kapital Okumaları

Koordinatör: Bora Erdağı

Konu: Anlatılan hikayemizse biriz, değilse birden sonrayız. İster bir olalım ister birden sonra, her iki halde de fark etmeyen şey bizi kuran çabayı yürütebilmektir, onu içsel bir bağlamda yoğurarak yaşama taşırmaktır ve yaşamın, hikayemizi yeniden kurabilmemizi sağlayabilecek şekilde düşünmemizi ufka açmasıdır… Uzun lafın kısası bu ders Bir’le ilgili ama Bir’in kendisine odaklı bir ders değildir. Dersimiz tam bu gerekçeyle, okunmayan bir başka başucu kitabını konu edinmektedir. Bu kitap katılımcıların katkısıyla “skolastik” bir okuma deneyimi içerecektir… Dersin içeriğinin daha somut anlaşılabilmesi için şöyle denebilir: Bu ders, Kapital‘in 2. cildinin baştan sona katedilmesidir. Benzer bir çabayı daha önce Kapital‘in 1. cildiyle gerçekleştirdik. Şimdi sıra Kapital‘in 2. cildinde aynısı yapmaktır. Yani tek yapmamız gereken bu başucu kitabını elimize almak, okumak, notlar çıkarmak, haftanın konusuna uygun şekilde yorumları ve analizleri not etmek, tüm notları ve okumaları belirli sınırlar dahilinde yeniden tartışmak ve sunmak, tartıştığını, sunduğunu ve yazdığını geliştirme cesareti göstermek olacaktır.

Not: Ders izlencesi ve yardımcı kaynaklar ilk ders günü katılımcılara verilecektir. Haftalık okumalar zorunludur. Dersin kolektif kurgusu gereği, derse katılım gönüllülük içerse de, katılımcı izlencedeki buluşmaların en fazla %20’sine katılmamazlık yapabilir.

Gün-Saat: Perşembe, 18:30-21:00

 

Spinoza Okumaları

Koordinatör: Fuat Özdinç

Gün-Saat: Perşembe, 16:00-18:00

 

Türkiye’de Düşünce ve İfade Özgürlüğü Mücadelesi Sözlü Tarihi Atölyesi 

Koordinatörler: Yücel Demirer ve Metin Aksöz

Türkiye’nin düşünce ve ifade özgürlüğü mücadeleleri ile dolu tarihinde, bu alanda gösterilen faaliyetlerin görünürlüğü genellikle sınırlı kalmıştır. Resmi söylemin hegemonyası altında marjinal kılınmak istenmiş düşünce ve ifade özgürlüğü alanına ilişkin eldeki yazılı malzeme son derece sınırlıdır. Bir yandan hak mücadelesine verilen emeğin görünür kılınması, diğer yandan bu tecrübenin yazılı hale getirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan bu atölyenin ilk üç haftasında sözlü tarih yönteminin içerik ve uygulama biçimine ilişkin bilgi verilecektir. Dönemin izleyen bölümünde Prof. Dr. Tahsin Yeşildere ile gerçekleştirilecek sözlü tarih görüşmeleri ile akademik alanda hak mücadelesinin tarihine alternatif bir pencere açılacaktır. Atölyenin hedefi doğrultusunda bir yandan Prof. Yeşildere ile yapılacak görüşmeler üzerinden akademik alanda yürütülmüş özgürlük ve demokrasi mücadelesinin tarihine ışık tutulurken, diğer yandan atölye katılımcılarının sordukları sorularla çalışmaya katılmaları ve düzenli olarak emek verenlerin isimlerinin ortaya çıkacak üründe yer alması sağlanacaktır.

Gün-Saat: Kayıt sorasında gelen talebe göre belirlenecektir.

 

Bilgisayar Oyunlarıyla Demokrasi Eğitimi Atölyesi 2

Koordinatör: Yücel Demirer

Bilgisayar oyunlarına giderek artan ilgiden esinlenen bu atölye, toplumsal muhalefetin dilini zenginleştirme ve kanıksanmış siyasal mücadele yöntemlerini geliştirme niyetine katkı sunmak amacıyla planlanmıştır. Konunun uzmanlık gerektiren niteliği gereği başta bilgisayar ve bununla ilgili eğitimi olanlar olmak üzere ilgi duyan herkese açık olan bu atölyenin temel amacı, etik ilkelere dayalı bir demokrasi anlayışının başta çocuklar-gençler olmak üzere geniş kesimler içinde yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere bir bilgisayar oyunu hazırlanması için gereken ön hazırlığın yapılmasıdır. Bir önceki dönemde başlangıç adımları atılan projenin bu ikinci aşamasında senaryo yazımı ve bilgisayar oyununun üretim aşamasına yoğunlaşılacaktır.

Gün-Saat: Kayıt sorasında gelen talebe göre belirlenecektir.

 

Kocaeli Müzik Haritası Atölyesi