KODA’dan Zorunlu Açıklama

Sinan Özbek Hakkında Zorunlu Açıklama


Kocaeli Dayanışma Akademisi olarak yakından tanıdığımız bir isim, Sinan Özbek hakkında zorunlu bir açıklamada bulunma gereği duyuyoruz. Bu açıklamayı yapma nedenimiz Özbek’in son günlerde saygın kurumların toplantılarında, demokratik platformların seçim süreçlerinde yer aldığına ilişkin bilgilerdir. Kamuoyu önünde kendisini demokrasi ve insan hakları savunucusu olarak gösteren bu kişinin bizim nazarımızdaki yerini ve gerçekliğini kamuoyuyla paylaşmayı gerekli gördük.
Bizler 672 sayılı KHK ile 1 Eylül 2016 tarihinde ihraç edilmeden önce Kocaeli Üniversitesi’nde görev yaparken, Felsefe Bölüm Başkanlığı’nı yapmakta olan Sinan Özbek ile tanışıyor, hatta aynı platformlarda bulunuyorduk. İlerici, demokrat kimliği ile tanınan bu kişinin zaman içinde kendi bölümündeki, bazıları aynı zamanda KODA üyesi olan meslektaşlarımıza sistematik mobbing uyguladığına tanık olduk. Bölümünde baskıcı bir ortam oluşturduğunu ve biat etmeyenleri açıkça tehdit ettiğini gözlemledik. Aynı zamanda iktidar tarafından Kocaeli Üniversitesi’nin demokratik birikimini yok etme misyonuyla rektör yapılan ve bizlerin ihracının en önde gelen sorumlularından birisi olan Sadettin Hülagü’nün ekibinde yer aldığını, rektörlük seçim çalışmalarına katıldığını ve rektörle hemşerilik, yakınlık ilişkileri üzerinden pozisyon beklentileri olduğunu gördük. KODA üyesi olan Onur Hamzaoğlu hocamızın Dilovası’nda gerçekleştirdiği araştırmalarla ortaya çıkan bilimsel verileri kamuoyuyla paylaşması nedeniyle karşılaştığı karalama kampanyasının bir sonucu olarak hakkında açılan talihsiz rektörlük soruşturması sürecinde etik komisyonda yer alan bu kişinin hocamız aleyhine tutum ve beyanlarını da ibretle izledik.
Sinan Özbek bizler KHK ile ihraç edilirken hiçbir biçimde yanımızda yer almadı, uzun yıllardır tanıdığı, mücadelelerini bildiği meslektaşları geri döneceğiz sloganı ile durumu protesto ederken olabildiğince uzak durdu. İhraç edilenlerden birisi de kendi bölümünden olmasına karşın hiçbir biçimde yazdıklarına, konuştuklarına uygun demokrat bir tutum geliştirmedi. Bu tür bir tutum alış bir yana Özbek bugün hala bölüm başkanı olarak emek karşıtı baskıcı uygulamalarını maalesef sürdürüyor. En başta belirttiğimiz gibi, bu kişinin son günlerde saygın kurumların etkinliklerinde ve demokratik platformlarda yeniden boy gösterme girişimleri karşısında KODA olarak tutumumuzu demokratik kamuoyuyla paylaşmak istedik.
Takdir demokratik kamuoyunundur. Saygılarımızla

Kocaeli Dayanışma Akademisi