Eğitimlerimiz

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’yle işbirliği içerisinde iki haftada bir Cumartesi günleri 14:00’da başlamak üzere aşağıdaki eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitimlerimiz TMMOB MMO Kocaeli Şubesi Konferans Salonu’nda yapılmaktadır.

19 Kasım 2016 – Onur Hamzaoğlu: “Bilim İnsanın Toplumsal Sorumluluğu”

03 Aralık 2016 – Veli Deniz: “Lojistik Köy Kocaeli’nin Bugünü ve Geleceği”

17 Aralık 2016 – Özlem Özkan: “İşçi Sağlığından İş Sağlığına Geçiş: Neden Hepimizi İlgilendiriyor?”

14 Ocak 2017 – Gül Köksal: “Kocaeli’de Mimari ‘Miras’a Yaklaşım Sorunsalı”

28 Ocak 2017 – Yücel Demirer: “Toplumsal Aktör Olarak Meslek Odaları”

18 Şubat 2017 – Aynur Özuğurlu: “Kadınlar ve Lâiklik”

25 Şubat 2017 – Hülya Kendir: “Güvenlik Devleti ve Güvencesizleşen Toplum Üzerine”

11 Mart 2017 – Cengiz Erçin: “Patolojik Sorgulamalar: Kanser ve Faşizm Arasındaki Analoji”

22 Nisan 2017 – Nilay Etiler: “Meslek Hastalıkları ve Tanılama Sistemleri”

6 Mayıs 2017 – Güven Bakırezer: “Mühendislik İdeolojisi”

13 Mayıs 2017 – Kuvvet Lordoğlu: “Kocaeli İş Piyasaları ve Değişim”

3 Haziran 2017 – Derya Keskin-Demirer: “Mühendislik ve Toplumsal Cinsiyet”

Ekim/Kasım 2017 – Hakan Koçak: “Mühendislerin Sosyal Profili, Mühendisin Toplumsal Konumu Üzerine Bir Tartışma”

Ekim/Kasım 2017 – Aslı Kayhan: “Esnek Üretim Biçimleri ve Ayrımcılık : 2012-2014 İstanbul, Kocaeli ve Bursa İmalat Sanayii Örneği”

Ekim/Kasım 2017 – Adem Yeşilyurt: “Marksizm ve Sinema”

Ekim/Kasım 2017 – Ümit Biçer: “Adli Bilimlerde İnsan Hakları Boyutuyla Mühendislik”